جدول ميوه ها با QB
 
 

نام  پروژه:جدول میوه ها در محیط Q BASIC

نام مجری پروژه:عرفانه عقبائی

نام دبیر راهنما: سرکار خانم رجحان

در برنامه ی جدول میوه ها برنامه ی نوشته شده ابتدا 6 کلمه 6 حرفی از کاربر گرفته و در یک جدول 6*6 ذخیره میکند.سپس تعدادی کلمه  از کاربر میگرد و در جدول جست و جو  می کند. و در نهایت در صورت وجود کلمه جهت ان در جدول نشان میدهد.و در غیر این صورت علامت " ! "  را چاپ میکند.و در زمانی که کاربر کلمه end  را  وارد کند رمز جدول که شامل حروف  باقی مانده است چاپ میشود. همچنین این برنامه در محیط کیو بیسیک انجام شده است.