فيلم آموزشي solid work
 
 

نام پروژه: آموزش Solid work

دلارام مداحی

نام دبیر راهنما: سرکار خانم مهندس رجحان

توضیحات:

برای ساخت این پروژه از چهار برنامه :captivate ، power point ،solid work و       flash cs4 استفاده شده است که ساخت برنامه  یک هفته به طول انجامید. نرم افزار solid work پیشرفته ترین برنامه برای نقشه کشی حرفه ای می باشد که از نرم افزار autocad  به مراتب قوی تر است. این پروژه 16 دقیقه می باشد که تمامی مراحل نقشه کشی از مبتدی تا پیشرفته را شامل می باشد و آموزش می دهد