آموزش نصب ويندوز
 
 

آموزش نصب ویندوز

کیمیا مقصودی دربه

دبیر مربوطه سرکار خانم رجحان

اين پروژه فيلم آموزشي است كه توسط  نرم افزار های     Captivateو Sun virtual  توليد شده و

به کمک شبیه ساز کامپیوترساخته شده است. به دلیل طولانی بودن زمان نصب ویندوز مجبور به حذف قسمتهایی از آن که کاربران کاری انجام نمی دهد شدم

امید وارم مفید واقع شود