ماکت صرفه جویی
 
 

ساخت ماكت صرفه جويي

غزاله لطفي

در اين ماكت راهكارهاي جلوگيري از به هدر رفتن انر‍‍‍‍‍‍ژي به خصوص انرژي گرمايي نشانداده شده است.

از راهكارهاي صرفه جويي ذر مصرف انرژي گرمايي ميتوان به پنجره ي دو جداره ، گرم كردن خانه از طريق تابش از سقف، سقف كاذب و ديوارهاي سه جداره اشاره كرد.