غده هیپوتالاموس
 
 

غده ي هيپوتالاموس

آرزو كهولي

 

اين غده قسمتي از مغز است كه زير جمجمه پشت هيپوفيز قرار دارد و ساقه ي هيپوفيز مياني از هيپوتالاموس ميكند و براي اولين بار دانشمندان چيني به اين موضوع پي بردند كه غده ي هيپوتالاموس در شرايطي مناسب باعث توليد آنزيمي ميشود كه موجب كاهش وزن فرد مي گردد.

دكتر شين هواآچيلي در پي اين موضوع اقرار داشتند:

كه در سالهاي آينده قرار است نوعي واكسن به طور عموم ساخته شود كه براي كسانيكه از بيماري چاقي رنج ميبرند كار ساز است. اين واكسن موجب ميشود كه غده ي هيپوتالاموس اين آنزيم را به مقدار زياد ترشح ميكند و اين باعث ميشود بيماران لاعلاج چاقي كاهش وزن پيدا كند و دوباره سلامتي خود را بدست آورند.