نجوم
 
 

نجوم

روژان کاظمی ,مارال شیبانی (فارسی) 

مریم کیهانی , طلایه ریاحی , مهدیه معصومی , شقایق باقری (انگلیسی)

      پروژه ی ما در مورد نجوم بود و توسط  دو نفر به صورت فارسی و چهار نفر دیگر به صورت انگلیسی توضیح داده شد. نجوم بخش های متفاوتی دارد که ما بخش منظومه ی شمسی آن را انتخاب کردیم چون مطلبی است که برای همگان جا افتاده است و ما قصد داشتیم تا حدودی اشتباهات پذیرفته شده در بین عوام را تصحیح کنیم و همچنین برای سنجیدن میزان معلومات دانش آموزان دیگر تعدادی مسئله طرح کردیم و برای اینکه بازدید کننده را در مکان مناسب قرار دهیم فضای اتاق را تاریک کرده و تصاویر سیاره های منظومه را در اباد مناسب با خلاصه ای از معلومات آن به دیوارها آویختیم و برای معرفی ابزار مربوط به این بحث تلسکوپی را در اتاق قرار دادیم و با توجه به نظرات بازید کنندگان این مطلب را دریافتیم که تمام بازدید کنندگان از پروژه ی ما راضی بودند