تخته پاک کن چسبی
 
 

تهیه پاک کن از چسب

 

ریحانه ستار پور

 

در این پروژه ، سعی داشتیم ثابت کنیم چسب خاصیت پلیمری باک کن و خاصیت باک کنندگی آن آسیب نمی رساند.

مواد اولیه پاک کن من همان مواد اولیه پاک را با چسب کاغذ (این چسب در صحافی ها کاربرد دارد.) مخلوط کرده و پس از گذشت دقائقی داخل محلول ccl4  قرار می دهیم تا پاک کن حالت ارتجاعی فوق العاده ای پیدا کند و خاصیت تغییر شکل داشته باشد.

پس از گذشت چند روز که محلول تبخیر می شود، پاک کن کامل می شود و خاصیت پاک کنندگی اش بسیار عالی است.