پرده مکانیکی
 
 

پرده ی مکانیکی

سیده مهتاب زمانی

 

این پرده به گونه ای طراحی شده که توسط نور خورشید باز و بسته میشود .

در طراحی این پرده قانون فشار در مایعات و شیمی پلیمر و قوانین مربوط به اهرم ها در فیزیک نقش به سزایی دارد.در این پرده از هیچ گونه مدار های الکتریکی استفاده نشده و تنها اساس کار این پرده بر نوعی ماده شیمیایی و مکانیکی میباشد.کاربرد این پرده در گلخانه ها برای تنظیم نور حرارت و حتی رطوبت و برای صرف جویی در زمان صرف شده در تنظیم ان ها میباشد.