پروژکتور اسلاید
 
 

پروژکتور اسلاید

المیرا خلج

این وسیله شکلی ساده از پروژکتور های پیشرفته ی کشور است.برای بزرگ نمایی و نمایش تصویر بر روی پرده به کار می آید.این دستگاه از یک جعبه ی که در ان یک ایینه و یک لامپ قرار دارد تشکیل شده است . و در خارج از این جعبه یک ذره بین برای اندازه گیری تصویر بر روی پرده قرار دارد.برای نمایش تصویر باید ان را در جای مناسب قرار داد.