حکایت انیمیشن به زبان انگلیسی
 
 

پروژه حکایات انیمیشن به زبان انگلیسی

مونا نصیری

پروژه ی سال بیش من انیمیشن بود که با استفاده از c++ نوشته شده بود و غرفه ی زبان به نمایش گذاشته شد.این انیمیشن با کمک دبیرمحترم کامپیوترمان خانم جعفری ساخته شده بود.مورد امیدواری بوده و از حکایت زیبای ساخته شده بود و توضیحات ان به زبان انگلیسی بود.

این انیمیشن با ساده ترین دستورات زبان برنامه نویسیc++ ساخته شده که در کلاس برنامه نویسی اموزش داده شده بود.