رباتها
 
 

تحقیق راجع به ربات ها :

سارا تقی زاده

ربات به معنی کارگر که در واقع کارهای انسان ها را انجام داده ،انسان ها از سالهای پیش در تلاش بودند که کارهای خود را به نحوه ای آسانتر انجام دهند و نتیجه ی این  کارها ساخت ربات و در نتیجه آسانتر شدن کار انسان هاست.ربات ها خود دارای چند دسته اند:

Ø      امدادگر

Ø      انسان نما

Ø      فوتبالیست