مغز و اعصاب و نخاع
 
 
تحقیق راجع به مغز و اعصاب و نخاع

طاهره بخشی

نکات جالب راجع به مغز مرد و زن و نحوه کار مغز و عملکرد:
  • اجزای مغز و بیماری های مغز
  • نخاع و بیماری های فلج شدن مغز

نحوه اجرای پروژه از طریق توضیح مولاژ مغز و نخاع انجام گرفت.