لیزر
 
 

لیزر

هانیه فتح الهی _مهناز جلدی

طرح اولیه لیزر توسط انیشتین برای اولین بار مطرح شد

لیزر به معنی تقویت نور به روش گسیل القایی تابش است و  به وسیله ای  اطلاق می شود که نور را به صورت پرتو های موازی باریک  با طول  موج معین  ساطع  می کند. چگونگی کار لیزر بدین وسیله  صورت  است که با تابش یک فوتون به یک ذره برانگیخته ,یک فوتون دیگر ازاد می شود که این دو فوتون, هم فرکانسند.با ادامه این روند شمار فوتون ها افزایش یافته و می توانند باریکه ای از فوتون ها را ایجاد کنند. این نور با نور عادی تفاوتی ندارد وتنها خواص فیزیکی ان با نورهای ایجاد شده از سایر منابع متفاوت است لیزر در علومی مثل شیمی(کسب اطلاعات درباره خصوصیات مولوکولهای چند اتمی,اندازگیری غلظت ودمای یک نمونه مولکولی در ناحیه محدودی از فضا و...)یادر زیست شناسی(برای مطالعه ی مولکولهای زنده مثل هموگلوبین,کاوش رفتار دینامیکی مولکول های زندهدر حالت برانگیخته,اندازه گیری سرعت خون,اشکارسازی تومورهای ریوی در مراحل اولیه وچاقوی لیزری)کاربرد مهمی دارد.