درج مطلب
 
 
 

پذیرفته شدگان مرحله اول (المپیاد علمی کشور)

المپیاد

نام

پایه

شیمی

مریم تیموری

دوم تجربی

شیمی

فائزه غلامی

سوم تجربی

شیمی

آیلین خداخواه

سوم تجربی

ریاضی

رومینا احسانی

سوم ریاضی

زیست

عرفانه آوه

سوم دبیرستان

ادبیات

کیمیا نوری نژاد

سوم دبیرستان

ادبیات

رضوان محمودی

سوم دبیرستان

 

 

نفرات برتر المپیاد عربی

نام

پایه

رتبه

کیمیا آزاد

دوم دبیرستان

اول منطقه

سیده هدی اثنی عشری

دوم ریاضی

سوم منطقه

 

 

نفرات برتر المپیاد ادبی در سطح منطقه

نام

پایه

رتبه

فاطمه  رضایی

دوم ریاضی

دوم منطقه

 
 
 

نفرات برتر المپیادخواندن در سطح منطقه

نام

پایه

رتبه

الناز موسیوند

هشتم

اول منطقه

 

نفرات برتر المپیادخواندن در سطح منطقه

نام

پایه

رتبه

الناز موسیوند

هشتم

اول منطقه