درج مطلب
 
 
 

 

 

کسب رتبه برتر  استانی در رشته تک نوازی

نام ونام خانوادگی

پایه

رتبه

ماهور امیری

اول دبیرستان

رتبه دوم کشور

نازنین افشار

هشتم

دوم استان

 

برترینهای مسابقات فرهنگی و هنری در سطح منطقه

نام

پایه

رشته

رتبه

الناز موسیوند

هشتم

مشاعره

اول

فردخت قاسمی

هفتم

مشاعره

دوم

حانیه اسمعیل خانی

هفتم

قلم درشت

اول

آیدا رضایی

هشتم

قلم درشت

سوم

هانیه عظیمی

هشتم

وبلاگ

اول

ماهور امیری

اول دبیرستان

تک نوازی

اول

نازنین افشار

هشتم

تک نوازی

اول

سارا ابراهیم راد

هشتم

تک نوازی

سوم

طاهره مهدی پور

دوم دبیرستان

نقالی

دوم

 

 


کسب رتبه اول وبلاگ نویسی در منطقه

 

نام ونام خانوادگی

پایه

رتبه

هانیه عظیمی

هشتم

اول استان   

 

برترینهای مسابقه پیک و پیامک منطقه

نام

پایه

رتبه

سبا صمیمی

اول دبیرستان

اول

آزیتا خلعتبری

هفتم

اول

 

 

 

برترینهای مسابقات سود وکو(قاتل)

نام

پایه

رتبه

فاطمه پیرمحمدی

اول دبیرستان

اول

زهرا فرجی

اول دبیرستان

اول

فائزه غلامی

اول دبیرستان

اول

 

برترینهای مسابقات کتابخوانی منطقه

نام ونام خانوادگی

پایه

رتبه

سبا آژنگ

هشتم

اول

الهام جوادی منش

سوم ریاضی

اول

مهتاب مسعودی

هفتم

دوم

فرنوش محسنی

دوم تجربی

دوم

فاطمه اسکندری

اول دبیرستان

دوم