HTML
 
 

 

 

 

انتخابات شورای دانش آموزی در تاریخ 3 آبان برگزار شد.                                                                 سال  تحصیلی96-95                   

 

نام واحد آموزشی

پایه /جنسیت

تعداد دانش آموزان تشکیل شده برحسب مدرسه(کل جمعیت)

 

 

تعداد آراء ماخوذه

 

 

 

تعداد داوطلبان عضویت

 

30 نفر

تعداد اعضای منتخبین

 

7نفر اصلی -2نفر علی البدل

تعداد کمیته های تشکیل شده

 

5 کمیته

تعداد دانش آموزان جذب شد در کمیسیون

 

50 نفر

دوره اول و دوم

دختر

فرزانگان(استعدادهای درخشان)

تلفن واحد آموزشی

 

2-65347101

 

نام مدیر و تلفن

 

350

 

نفر

 

345

نفر

 

30

 

 نفر

7 نفر

اصلی

2 نفر علی البدل

5

کمیته

50

 

نفر

کبری شیشه چی

 

09125349372

 

 

 

نام  همکاررابط شورا و تلفن

 

لیلا اصفهانی

 

 

09127978627

 

 

 

نام و نام خانوادگی  دانش آموزان منتخب و آرای کسب شده در شورای دانش آموزی           

ردیف

سمت

کلاس(پایه و مقطع)

نام و نام خانوادگی

تلفن همراه

تعداد آرائ کسب شده

1

رئیس شورا

سوم ریاضی

ماهور امیری

 

95

2

معاون شورا

سوم تجربی

پریسا سلمانیان

 

76

3

منشی شورا

سوم ریاضی

لیلی حجازی

 

72

ردیف

عضو اصلی

کلاس

نام و نام خانوادگی

تلفن همراه

تعداد آرای کسب شده

1

هشتم

شیدا پشنگ پور

 

65

2

چهارم ریاضی

سیده هدی اثنی عشری

 

62

3

هفتم

کیمیا حسنود

 

59

4

دهم

ساناز عمادی

 

57

ردیف

عضو علی البدل

کلاس

نام و نام خانوادگی

 

تعداد آرائ کسب شده

1

هفتم

زینب صفاری

 

54

2

هفتم

الهه جعفری

 

54

3