اردوی متین آباد
 
 

مرکز آموزشی استعدادهای درخشان فرزانگان شهریار در تاریخ24/8/91و25/10/91 اقدام به برگزاری اردو به منطقه نمونه گردشگری متین آباد نمود و در این اردو دانش آموزان کلاس نجوم همراه با استاد نجوم ، سرکار خانم برزگر به رصد ستارگان پرداختند و مطالب علمی را در محیطی کاملا ملموس تجربه کردند.
متین آباد در قسمت جنوب غربی دشت کویر و در منطقه شهر بادرود از توابع شهرستان نطنز قرار گرفته است.
این اردو با هدف آشنایی با اقلیم کویری و استفاده از فضای آن ورصد ستارگان در شب و پیاده روی در کویر و همچنین تماشای حیات وحش منحصر بفردآن و آشنایی با پوشش گیاهی زراعی و کشاورزی و استفاده از امکانات تفریحی نظیر شتر سواری و موتور سواری و دوچرخه سواری انجام شد.