اردوها و بازدیدها
 
 

مهر ماه

متوسظه

راهنمایی

اردوی استخر پارک آبی ملارد

اردوی استخر پارک آبی ملارد

گلباران مزار شهدای گمنام در هفته دفاع مقدس

گلباران مزار شهدای گمنام در هفته دفاع مقدس

 

آبان ماه

اردوی بهشت مادران

اردوی بهشت مادران

 

آذرماه

پارک فن آموز(رسالت)

بازینو(پارک ملارد)

 

دی ماه

برگزاری امتحانات

برگزاری امتحانات

بهمن ماه

برگزاری اردوی زیارتی حرم مطهر امام خمینی(ره)

برگزاری اردوی زیارتی حرم حضرت عبدالعظیم (شهر ری)

 

اسفند ماه

برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس

برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس

گلباران مزار شهدای گمنام(گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس

گلباران مزار شهدای گمنام(گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس

 

فروردین ماه

برگزاری اردوی پارک تفریحی دشت بهشت

برگزاری اردوی بازدید از موزه برج آزاد

 

برگزاری اردوی پارک تفریحی دشت بهشت

 

اردیبهشت ماه

برگزاری اردوی باغ گیاه شناسی(تهران)

برگزاری اردوی باغ گیاه شناسی(تهران)

برگزاری اردوی تفریحی برون استانی(کاشان)

برگزاری اردوی تفریحی برون استانی(کاشان)

برگزاری اردوی بازدید از نمایشگاه کتاب(تهران)