تماس با ما
 
 

آدرس مرکز فرزانگان شهریار:

اندیشه، انتهای فاز 5، پروژه جعفریه، خیابان شهید باهنر، جنب مسجد امام حسین

تلفن  تماس:

    65347101     ,   65347102   -  021  

نمابر: 65347203

آدرس email:
                                 farzanegan-sch@yahoo.com