درج مطلب
 
 

نفرات برتر آزمونهای مرات در مقطع متوسطه دوم

پایه

نا م و نام خانوادگی

سوم ریاضی

صدف وفایی پور- غزل بیگلری فاطمه ترقی- حانیه باقری-

سوم تجربی

محدثه جعفری- یسری حاجی اکبری- کیمیا سادات میرصانعی- زهرا تاجیک الهه سلمانیان

دهم ریاضی

الناز موسیوند- ساناز عمادی- نرگس قنادی- شیما اصفهانی-

بهناز جهانگیر

دهم تجربی

نرگس باقری-نگین افشاری- صبا یعقوبلو-آیدا زمانی

 

نفرات برتر آزمونهای مرات در مقطع متوسطه اول

پایه

نا م و نام خانوادگی

هفتم

سعاد کشاورزی- کیانا ربیعی- مینا سادات میرحسینی- مینو بهرامی-مبینا چهارمیری

هشتم

زهرا نورایی- فرشته باقری- بهناز جهانی- محدثه سادات محسنی- شیدا پشنگ پور- آسیه نورمحمدی

نهم

آذین اسمعیلی- نسیم شریف زاده- یاسمن مقدسی- زینب صفاری- شفق عبداله پور- فرزانه خالندی

 

نفرات برتر در آزمونهای قلم چی  مقطع متوسطه دوم

پایه

نا م و نام خانوادگی

چهارم ریاضی

مائده بروجی- هدی اثنی عشری- محدثه احمدخانی- مریم تیموری

چهارم تجربی

ثنا محمدی- مینا تیموری - فائزه لطفی

 

نفرات برتر در آزمونهای جامع نشانه مقطع متوسطه دوم

پایه

نا م و نام خانوادگی

چهارم ریاضی

مائده بروجی- هدی اثنی عشری- محدثه احمدخانی- مریم تیموری

چهارم تجربی

ثنا محمدی- مینا تیموری- رویا یوسفی- فائزه لطفی- کیمیا آزاد- طاهره مهدی پور