درج مطلب
 
 

نفرات برتر مسابقات ورزشی

نام ونام خانوادگی

رشته

رتبه

کیانا بهروزی

شنا

دوم

کیانا آسترگی

والیبال

انتخابی استان

پرستو زمزمی

والیبال

انتخابی استان

آیدا رستمی

رزمی(کیک بوکینگ)

کسب مدال نقره

آرمیتا صالحی

فوتبال

اول