درج مطلب
 
 

کسب رتبه دوم  منطقه گروه تواشیح

نا م و نام خانوادگی

نا م و نام خانوادگی

نا م و نام خانوادگی

فاطمه ابراهیمی

ماهور امیری

سیده هدی اثنی عشری

مریم حضرتی پور

حانیه باقری

 

 

 

 

برترینهای مسابقات علمی بسیج دانش آموزی

 

رتبه

نام ونام خانوادگی

پایه

اول منطقه-اول استان

محدثه سادات محسنی

هشتم

اول منطقه-دوم استان

بهناز جهانگیر

دهم ریاضی

اول منطقه-اول استان

زینب صفاری

نهم

دوم منطقه

شفق عبدالله پور

نهم

اول منطقه

سعاد کشاورزی

هفتم

سوم منطقه

منصوره پوراکبر

هفتم

سوم منطقه

نسیم شریف زاده

نهم

دوم منطقه

مهسا بوکانیان

هشتم

دوم منطقه- سوم استان

الناز موسیوند

دهم ریاضی

دوم منطقه

مریم دارایی پور

هفتم

اول منطقه

صدف عبادی

دهم تجربی

سوم منطقه

فاطمه ارومند

هشتم

 

 

برترینهای مسابقات فرهنگی و هنری و ادبی در سطح منطقه

نام

رشته

پایه

رتبه

فاطمه پیرمحمدی

مقاله

سوم ریاضی

اول  

فاطمه یوسفی فر

داستان

 

5

دهم ریاضی

 

دوم

فاطمه پیرمحمدی

نقد ادبی

سوم ریاضی

اول

الناز موسیوند

شعر

دهم  ریاضی

سوم

فاطمه ولی زاده

شعر

دهم تجربی

سوم

ملیکا کلهر

داستان

دهم ریاضی

سوم

سبا آژنگ

نقد ادبی

دهم تجربی

سوم

شیدا پشنگ پور

مجری گری

هشتم

اول

زینب صفاری

کتابخوانی

نهم

اول

الناز موسیوند

مشاعره

دهم ریاضی

لوح تقدیر

شیدا پشنگ پور

خبرنگاری

هشتم

منتخب منطقه

فاطمه پیرمحمدی

مقاله پژوهشی

سوم ریاضی

اول

مینو بهرامی

نقاشیخط

هفتم

اول

مینو بهرامی

مداد رنگی

هفتم

سوم

پگاه بخشی پور

معرق

هشتم

اوی

مریم حضرتی پور

خوشنویسی

دهم تجربی

اول

آیدا زمانی

خوشنویسی

دهم تجربی

دوم

نرگس باقری

خوشنویسی

دهم تجربی

سوم

شیدا پشنگ پور

نقالی

هشتم

اول

بهناز جهانگیر

نقالی

دهم ریاضی

دوم

فردخت قاسمی

مشاعره

نهم

اول

 

کسب رتبه اول در رشته نمایشنامه خوانی دختران

سی و پنجمین دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان شهرستان شهریار

مقطع

مقام اول

متوسطه دوره دوم

فرزانگان شهریار

 

 

اسامی منتخبین رشته هنرهای تجسمی و صنایع دستی دوره اول دختران

سی و پنجمین دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان شهرستان شهریار

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

رتبه

مدرسه

1

مینو بهرامی

نقاشیخط

مقام اول

فرزانگان شهریار

2

مینو بهرامی

مداد رنگی

مقام سوم

فرزانگان شهریار

3

پگاه بخشی پور

معرق

مقام اول

فرزانگان شهریار

 

 

اسامی منتخبین رشته هنرهای تجسمی و صنایع دستی دوره دوم دختران

سی و پنجمین دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان شهرستان شهریار

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

رتبه

مدرسه

1

مریم حضرتی پور

خوشنویسی(تحریری)

مقام اول

فرزانگان شهریار

2

آیدا زمانی

خوشنویسی(تحریری)

مقام دوم

فرزانگان شهریار

3

نرگس باقری

خوشنویسی(تحریری)

مقام سوم

فرزانگان شهریار

 

 

اسامی منتخبین رشته نقالی دختران

سی و پنجمین دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان شهرستان شهریار

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

رتبه

مدرسه

1

شیدا پشنگ پور

نقالی

مقام اول

فرزانگان شهریار

2

بهناز جهانگیری

نقالی

مقام سوم

فرزانگان شهریار

 

اسامی منتخبین رشته ادبی دختران

سی و پنجمین دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان شهرستان شهریار

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

رتبه

مدرسه

1

فاطمه پیرمحمدی

مقاله

مقام اول

فرزانگان شهریار

2

فاطمه یوسفی فر

داستان

مقام دوم

فرزانگان شهریار

3

فاطمه پیرمحمدی

نقد ادبی

مقام دوم

فرزانگان شهریار

4

الناز موسیوند

فاطمه ولی زاده

شعر

مقام سوم

فرزانگان شهریار

5

ملیکا کلهر

داستان

مقام سوم

فرزانگان شهریار

6

سبا آژنگ

نقد ادبی

مقام سوم

فرزانگان شهریار

 

اسامی منتخبین رشته تکنوازی دوره دوم متوسطه دختران

سی و پنجمین دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان شهرستان شهریار

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

رتبه

مدرسه

1

ستایش بهمن پور

پیانو

مقام اول

فرزانگان شهریار

2

ماهور امیری

سنتور

مقام اول

فرزانگان شهریار

3

صدف عبادی

پیانو

مقام دوم

فرزانگان شهریار

4

سبا آزنگ

تنبور

مقام دوم

فرزانگان شهریار

5

***

همنوازی

مقام دوم

فرزانگان شهریار

 

 

اسامی منتخبین رشته  مجری گری دوره اول دختران

سی و پنجمین دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان شهرستان شهریار

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

رتبه

مدرسه

1

شیدا پشنگ پور

مجری گری

مقام اول

فرزانگان شهریار

 

 

اسامی منتخبین رشته تکنوازی دوره اول متوسطه دختران

سی و پنجمین دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان شهرستان شهریار

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

رتبه

مدرسه

1

آیدا توبه ای ها

سنتور

مقام دوم

فرزانگان شهریار

2

***

همنوازی

مقام دوم

فرزانگان شهریار

 

اسامی منتخبین رشته  مشاعره دوره دوم متوسطه دختران

سی و پنجمین دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان شهرستان شهریار

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

رتبه

مدرسه

1

الناز موسیوند

مشاعره

لوح تقدیر

فرزانگان شهریار

 

اسامی منتخبین رشته  تئاتر صحنه ای دوره دوم متوسطه دختران

سی و پنجمین دوره جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان شهرستان شهریار

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

رتبه

مدرسه

1

***

تئاتر صحنه ای

مقام سوم

فرزانگان شهریار

2

محدثه ملک پور

بازیگران برتر

لوح تقدیر

فرزانگان شهریار

3

نرگس آجرلو

بازیگران برتر

لوح تقدیر

فرزانگان شهریار