درج مطلب
 
 

سرکار خانم مهرانه مولایی در موارد زیر مفتخر به کسب تقدیرنامه شده است. به ایشان تبریک عرض می کنیم.

تقدیرنامه برای تلاش در پرورش خلاقیت ها و کسب افتخارات علمی دانش آموزان و کسب رتبه های ممتاز

در المپیاد های علمی گروه های آموزشی  سال  2002 – 2003

                                                                 مدیر آموزش و پرورش شهر

 

تقدیرنامه جهت تلاش برای بهبود و کیفیت بخشی آموزش و پرورش در زمینه المپیادهای

درسی دوره راهنمایی          سال 2007

                                                            مدیر آموزش و پرورش شهر

 

تقدیر نامه جهت تلاش برای کسب موفقیت دانش آموزان در زمینه المپیادهای علمی منطقه ای                       سال 2008

                                                           مدیر آموزش و پرورش شهر

 

لوح تقدیر برای دبیر منتخب درس ریاضی مدرسه فرزانگان   سال 2011

                                                          مدیر آموزش و پرورش شهر

 

تقدیرنامه برای حضور فعال درکمیته دبیران نخبه و صاحب نظر ریاضی

سال 2011 – 2012

                                                         مدیر آموزش و پرورش شهر

 

تقدیرنامه برای ارائه طراحی آزمون عملکردی ریاضی سال  2013

                                                        از طرف مدیر کل استان

 

تقدیرنامه برای کسب رتبه اول در جشنواره تدریس برتر با رویکرد درس پژوهی     سال 2015

                                                                 مدیرکل