درج مطلب
 
 

 کسب رتبه سوم استانی جشنواره نوآوری در آموزش و یادگیری محور رسانه های پرشمار 

توسط مهرانه مولایی            سال 97-96

                                                          مدیر کل استان

کسب رتبه سوم کشوری جشنواره نوآوری در آموزش و یادگیری   

توسط مهرانه مولایی            سال 97-96

                                                          وزیر آموزش و پرورش

 

 
     
 
 
درج مطلب
 
 

کسب رتبه برتر منطقه در هشتمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی   توسط اعظم یاوری            سال 97-96

                                                          مدیر کل استان