درج مطلب
 
 
   

تقدیرنامه برای کسب رتبه اول استان در درس پژوهی ریاضی متوسطه اول      توسط مهرانه مولایی                 

سال  2015

                                                    مدیر کل استان

تقدیرنامه برای اجرای مسابقه ریاضی پایه هفتم 

توسط مهرانه مولایی             

   سال 2016

           از طرف رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

تقدیرنامه شرکت در دوره آموزشی کتاب های تکمیلی ریاضیات ویژه مدارس استعداد های درخشان 

توسط مهرانه مولایی           

سال 2016

        از طرف رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان